Bjørn Østberg

Spesialist i psykiatri medlem av Npfs utvalg for rettspsykiatri.