Bjørn magne Eriksen

Jeg fullførte Medisinstudiet ved Universitetet i Bergen i 2005, og fikk min autorisasjon som lege etter endt turnustjeneste ved Sykehuset Innlandet Hamar og i Eidskog Kommune i 2007. Videre har jeg jobbet som lege i spesialisering ved Sykehuset Østfold, DPS Moss, senere ved Regional Sikkerhetsavdeling og fra 2011 ved Akuttpsykiatrisk avdeling, OUS før jeg fikk min spesialistgodkjenning i Psykiatri høsten 2012. Jeg har vært ansatt som overlege ved Akuttpsykiatrisk avdeling, OUS fra 2013 og frem til dd. Ila av tiden ved Akuttpsykiatrisk avdeling har jeg også i perioden fra 2011 til 2019 jobbet med et forskningsprosjekt om voldsrisikovurdering i akuttpsykiatrien basert på et datamateriale samlet inn ved avdelingen. Jeg har tatt en doktorgrad som jeg fullførte høsten 2019 basert på dette prosjektet. Avhandlingen hadde tittelen: «A biopsychosocial approach to violence risk assessment in acute psychiatry».  For tiden jobber jeg I 100 % klinisk stilling som overlege ved Akuttpsykiatrisk avdeling, OUS, samt arbeider med en ny artikkel fra samme datamateriale.