Bjørn Henning Østenstad

Professor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen, og leder av Tvangslovutvalget. Han har erfaring som leder av kontrollkommisjon