Astrid Prestmo

Psykiater og phd. student ved NTNU. Hun arbeider også som overlege ved St. Olavs hospital, avd. Østmarka