ANNE WOLD

Spesialist i psykiatri, ansatt i OUS, og medlem av Utvalg for rettspsykiatri