Anja Vaskinn, Postdoktor

anjvasAnsatt ved NORMENT/TOP-studien og tilknyttet Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. I sitt arbeid har hun fokusert spesielt på mekanismer bak funksjonssvikten som er observert ved schizofreni og har vist at sosial kognisjon er en viktig prediktor. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har erfaring fra klinisk psykosearbeid ved sengepost og poliklinikk.