ANDERS MALKOMSEN

Lege i spesialisering i psykiatri, Nydalen DPS, og forsker/PhD-kandidat ved Seksjon for behandlingsforskning, Oslo Universitetssykehus.