Akiah Astral Ottesen Berg

Psykologspesialist og forsker ved Norsk Senter for Forskning på mentale lidelser (NORMENT) ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Hun har en PhD om tema psykoselidelser hos innvandrere og har klinisk spesialisert seg på differensialdiagnostiske utfordringer og behandling ved dissosiative lidelser og psykose etter alvorlig traume.